Ešte o potratových tabletách

Dňa 30. 1. 2013 sa  v Dome novinárov v Bratislave konala tlačová beseda pod názvomNové skutočnosti k registrácii potratových tabletiek na Slovensku a pripravované aktivity.  

Dňa 30. 1. 2013 sa  v Dome novinárov v Bratislave konala tlačová beseda pod názvomNové skutočnosti k registrácii potratových tabletiek na Slovensku a pripravované aktivity.  


Na tlačovej besede vystúpili :
Prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (bioetička)  – Vplyv potratových tabletiek na zdravie žien. Dôležitosť otvorenia verejnej diskusie.  
Mgr. Marek Michalčík (Fórum života)  – Zintenzívnenie aktivít mimovládnych organizácií. 
JUDr. Martin Dilong (právnik) -  Jednostranné  informovanie Ministerstva zdravotníctva SR o nutnosti registrácie potratových  tabletiek na Slovensku.

Podľa Evy Grey, potratové preparáty Mifegyne a Medabon usmrcujú vyvíjajúci sa plod v maternici ženy až do 63. dňa tehotenstva, kedy má plod založené všetky orgány a vzhľad dokonalého malého človeka.
Žena potráca svoje nenarodené dieťa niekoľko hodín až dní pri plnom vedomí.  Pritom pociťuje bolestivé kŕče a krváca.  Časté sú i napínanie na vracanie, hnačky a bolesti hlavy. Najväčší odborný výskum  uvádza, že u 15,6 % žien bolo krvácanie natoľko závažné, až si vyžiadalo zásah lekára. U 6,7%  nedošlo napriek podaniu potratových preparátov k vypudeniu plodu a jeho obalov, a ženy museli podstúpiť ešte aj chirurgický zákrok na „dokončenie potratu“.  

Chemický potrat nie je ani pre ženy bezpečnejší ani šetrnejší ako chirurgický potrat.  Pri oboch sa usmrcuje nenarodené dieťa a pri oboch hrozia ženám vážne zdravotné komplikácie.  Pri chemickom potrate navyše žena nie je pod dohľadom lekára, čo ju vystavuje ešte väčšiemu riziku, uviedla počas tlačovej besedy Eva Grey. 

Marek Michalčík z občianskeho združenia Fórum života zdôraznil, že ochrana zdravia žien by mala byť prvoradá.
Občianske združenie Fórum života už dvakrát interpelovalo ministerku zdravotníctva vo veci zrušenia registrácie potratových tabletiek na Slovensku, avšak doteraz bez akejkoľvek odozvy. Fórum života momentálne združuje 46 organizácií z celého Slovenska a je v kontakte s ďalšími organizáciami, ktoré vyvíjajú v tomto smere činnosť. Vzhľadom k neadekvátnej a nedostatočnej reakcii ministerstva zdravotníctva Fórum života zvažuje možnosť zorganizovania spoločných protestných aktivít všetkých mimovládnych organizácií angažujúcich sa v tejto téme. Organizácia opätovne žiada ministerku zdravotníctva, aby zabezpečila zrušenie registrácie potratových tabletiek v našej krajine, dala prešetriť celý proces registrácie, zabezpečila širokú odbornú diskusiu o týchto prostriedkoch a vyvodila odbornú a politickú zodpovednosť za registráciu potratových tabletiek uskutočnenú pokútnym spôsobom. „V záujme ochrany zdravia žien, ochrany života detí a dodržiavania zákonov nemôžme mlčať a nechať sa umlčať polopravdami ŠÚKL-u a ministerky Zvolenskej,“ potvrdil podpredseda Fóra života Marek Michalčík. 

Právnik Martin Dilong upozornil, že  Slovensko nevyužilo možnosť, ktorú mu ponúka  článok 4 ods. 4 smernice EÚ č. 2001/83 (zákonník o humánnych liekoch) odmietnuť registráciu potratových tabletiek.  Vyjadrenie MZ SR, ktoré hovorí o nutnosti registrácie potratových tabletiek, pretože tak požaduje smernica EÚ, sú nepravdivé. Poukázal na fakt, že potrat vykonaný potratovými tabletkami nespĺňa zákonné požiadavky na ukončenie tehotenstva podľa slovenských právnych predpisov. Pripomenul, že ministerka zdravotníctva sa nemôže zbaviť odbornej, etickej a politickej zodpovednosti za registráciu a prípadnú distribúciu potratových tabletiek na Slovensku.  
Organizátori tlačovej besedy adresovali ministerke zdravotníctva verejnú výzvu, v ktorej ju o. i. vyzvali, aby vykonala opatrenia k zrušeniu registrácie potratových tabletiek a podnikla právne kroky, aby potratové tabletky neboli uvedené na slovenský trh. 

V Bratislave dňa 30. 1. 2013