Medzinárodný seminár Redemptoris Mater bude v Žiline

Počas slávnostnej svätej omše celebrovanej v nedeľu 3. februára 2013 v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorej predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, bol prečítaný a do účinnosti uvedený biskupský dekrét, ktorým sa zriaďuje Diecézny misijný medzinárodný seminár Redemptoris Mater v Žiline.

Počas slávnostnej svätej omše celebrovanej v nedeľu 3. februára 2013 v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorej predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, bol prečítaný a do účinnosti uvedený biskupský dekrét, ktorým sa zriaďuje Diecézny misijný medzinárodný seminár Redemptoris Mater v Žiline. Sídlo kňazského seminára je na Mariánskom námestí 23 v Žiline.

Následne žilinský biskup odovzdal menovací dekrét jeho prvému rektorovi vdp. Jánovi Hlávkovi. Na slávnosti za zúčastnil aj bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, viacerí kňazi a členovia spoločenstva Neokatechumenátnej cesty zo Slovenska i zo zahraničia. 

Nový rektor Ján Hlávka predstavil význam kňazského seminára: „Tieto semináre v poslušnosti Svätému Otcovi podporujú formáciu kňazov pre novú evanjelizáciu s úplnou pripravenosťou ísť nielen do tých častí sveta, kde Božie Slovo ešte nebolo ohlásené, ale aj tam, kde najmä z dôvodu malého počtu kňazov veriacim hrozí odchýlenie sa od praxe kresťanského života alebo dokonca aj strata viery“. Kňazských seminárov Redemptoris Mater je vo svete 92 a prvý bol zriadený pred 25 rokmi v Ríme pápežom Jánom Pavlom II.

Prvých šesť študentov seminára v Žiline pochádza z týchto krajín: jeden Slovák, jeden Čech, dvaja Poliaci a dvaja Chorváti. Pochádzajú z neokatechumenátnych spoločenstiev a pokračujú v duchovnej formácii Neokatechumenátnej cesty. 

TK KBS informoval Peter Holbička