Viedeň: Poslankyňa na oltári

Hildegard_Burjan V nedeľu 29. januára bola blahorečená prvá poslankyňa parlamentu v dejinách ľudstva - bl. Hildegarda Burjanová (1883-1933). Nová blahoslavená je známa ako priekopníčka v sociálnej sfére, obhajkyňa utláčaných a tých, ktorým boli upierané ich práva. Patrí medzi najdôležitejšie osobnosti ženského hnutia v prvej polovici 20. storočia.

 

Nenápadná žienka židovského pôvodu založila ako manželka a matka spoločnosť sestier s názvom „Caritas Socialis“. Ženská kongregácia so sídlom vo Viedni prevádzkuje domy opatrovateľských služieb a hospice. Angažuje sa tiež v školení sociálnych pracovníkov.

V roku 1909 konvertovala bl. Hildegarda ku katolíckej Cirkvi. Po presťahovaní do Viedne založila v roku 1912 „Spolok kresťanských domácich pracovníčok“ a v roku 1919 spoločnosť „Caristas Socialis“. V tom istom roku sa ako prvá členka Kresťanskosociálnej strany stala poslankyňou rakúskeho parlamentu. Vo svojom pôsobení kládla veľký dôraz na rovnocennosť žien vo svete práce.

 

Zázrak bl. Hildegardy

Keď blahoslavená Hildegarda čakala svoje dieťa, mala vážne zdravotné problémy. Lekári jej odporúčali, aby svoje dieťa zabila a zachránila tak svoj život. Ona rozhodne odmietla so slovami: „Nech sa stane vôľa Božia.“ Je pozoruhodné,  že k procesu blahorečenia bol uznaný zázrak spojený s podobnými okolnosťami. Istá žena nemohla počať dieťa, hoci po ňom veľmi túžila. Lekári jej nedávali nijakú šancu. Po tom, ako sa obrátila s prosbou o orodovanie na Hildegardu Burianovú, počala a neskôr porodila tri zdravé deti.

 

Slávnosť, akú Viedeň nevidela

Beatifikácia Hildegardy Burianovej vo viedenskom Dóme sv. Štefana je prvým blahorečením v stáročných dejinách tohto chrámu. Vrcholným bodom slávnosti bolo prečítanie pápežského dekrétu o blahorečení, ktorý predniesol prefekt vatikánskej Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato. Pápež určil deň jej liturgickej spomienky na 12. júna. Tento akt nasledovalo slávnostné odhalenie beatifikačného portrétu a prinesenie relikvií novej blahoslavenej v slávnostnej procesii až k oltáru.

Sklenený relikviár blahoslavenej Hildegardy obsahuje okrem malého úlomku jej kosti  manželskú obrúčku novej blahoslavenej, ako aj brožúrku Caritas Socialis, ktorá bola nájdená v roku 2005 pri otvorení jej sarkofágu.

Počas slávnostnej svätej omše na ktorej boli účastní všetci diecézni biskupi Rakúska ako aj mnohí zástupcovia politického života, sa veriacim v slávnostnej homílii prihovoril viedenský kardinál Christoph Schönborn. Na česť novej blahoslavenej Viedenčania rozozvučali aj svoj najslávnejší zvon – Pummerin.

Po slávnosti boli všetci veriaci, ktorí sa na nej zúčastnili, pozvaní na slávnostné agape, usporiadané na Námestí sv. Štefana. Dóm bol v deň blahorečenia od 14:15 hod. prístupný pre verejnosť. Priamy prenos zo slávnosti vysielala okrem iných médií aj verejnoprávna rakúska televízia ORF.

 

 info brj.