USA: Vláda neuznáva svedomie

kardinal

Vatikán (9. feb. 2012, RV) – Vo Vatikáne pokračuje návšteva Ad limina biskupov USA. Benedikt XVI. prijal dnes predpoludním na audiencii početnú skupinu, ktorú viedol arcibiskup Chicaga Francis E. George. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sa Mons. George pozastavil pri dôležitosti tohto stretnutia a pri aktuálnych výzvach pre Spojené štáty:

„Hovorili sme o imigrácii, o politickom živote u nás, kde sú mnohí politici katolíci, ale to neznamená, že sú nápomocní Cirkvi. Hovorili sme o spôsobe premeny Cirkvi, hovorili sme o školách, ktoré by mali napomáhať brániť a šíriť vieru. Hovorili sme o novej evanjelizácii a o tom, ako sa pokúšame podporiť ju. Potom sme sa pozastavili pri ťažkostiach súvisiacich s manželstvom, o čom už diskutujeme niekoľko rokov.

K otázke sekularizácie v americkej spoločnosti, ktorú pred niekoľkými týždňami kritizoval pápež, osobitne k otázke legalizácie homosexuálnych zväzkov v štáte Washington, arcibiskup uviedol:

„Štát Washington je veľmi sekularizovanou oblasťou krajiny, podobne ako Oregon, teda tento spôsob prejavovania, čo sa týka manželstva, spadá do ich kultúry. Problém na federálnej úrovni je, že súčasná politická administratíva porušuje právo výhrady vo svedomí takým spôsobom, že ak sa aj nestotožňujete s tým, čo hovorí zákon, nebudú existovať žiadne výnimky. Pred tým tam boli výnimky týkajúce sa náboženskej slobody, výnimky týkajúce sa náboženstva a výnimky výhrady vo svedomí ohľadne potratov, homosexuality, a všetkých morálnych problémov. Ale súčasná vláda má odstrániť tieto výnimky. Teda Cirkev žiada ľudí, aby sa modlili, pretože je to veľmi dôležité.“

–jk-/snímka: todayscatholicnews.org