USA: Biskupi bránia manželstvo

Občania Kalifornie by na základe súdneho rozhodnutia už nemali brániť manželstvo ako zväzok muža a ženy. Takéto charakterizovanie manželstva je podľa súdu protiústavné.

abp. Dolan

 

Washington, 10. februára (RV CZ) – Predseda amerického episkopátu odsúdil rozhodnutie kalifornského súdu, ktorý vyhlásil, že definícia manželstva ako zväzku muža a ženy je v rozpore s ústavou. Definícia bola v tomto štáte schválená v referende v roku 2008. Homosexuálne kruhy sa odvolali k ďalším inštanciám. Teraz sa bude kauzou zaoberať Najvyšší súd USA. Predseda amerického episkopátu označil verdikt za absurdný. „Ústava nezakazuje ochranu pradávnej definície manželstva. Sudcovia sa nedržia faktov,“ zdôraznil arcibiskup Timothy Dolan.