SDM 2013: Predsatvenie nového loga

 

Logo SDM 2013 má tvar srdca. Vo vnútri je žltá postava Krista Spasiteľa. Vrchná časť srdca je zelená s malým bielym krížom na ľavej strane. Dolná polovica srdca je vyplnená modrou farbou. Logo už predstavili na oficiálnej stránke SDM i na sociálnych sieťach.

logo

Farby brazílskej vlajky a známa socha Ježiša Krista z Ria de Janeiro sú symboly, ktoré sa spájajú v novom logu Svetových dní mládeže roku 2013. Víťazný návrh predložil 25 ročný Gustavo Huguenin.

Pri tvorbe loga sa Gustavo inšpiroval Kristovými slovami, ktoré sú zvolené za heslo SDM 2013: „Choďte teda, učte všetky národy a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20).

V tejto evanjeliovej pasáži v závere Matúšovho evanjelia čítame o Ježišovom stretnutí s učeníkmi na vrchu. Preto už od začiatku oslovila autora socha Spasiteľa na vrchu nad mestom Rio de Janeiro. Nie je to iba svetoznámy symbol tohto mesta, ale aj príslovečný znak samotného podujatia SDM. Logo obsahuje tri dôležité body: obraz Ježiša, učeníkov a národov. Všetky tri skutočnosti chcel autor vo svojom návrhu predstaviť spoločne. Socha Spasiteľa je teda obrazom Ježiša, učeníci sú reprezentovaní symbolom srdca a tvar loga má reprezentovať obraz sveta. Práve Rio sa má v dňoch konania SDM stať srdcom sveta pre státisíce mladých ľudí. Svet je v logu symbolizovaný tvarom vrchu a mora.

Viac info o SDM 2013 tu...

Info: br. jozef

Zdroj: zenit.org