Lefevristi povedali áno

Vatikán, 18. apríla (RV CZ) - "Povzbudzujúcu" odpoveď, ktorá znamená oproti predchádzajúcemu "nedostatočnému" stanovisku "krok vpred".

fsspxHovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi tak definoval text doručený v utorok do Vatikánu predstaveným Kňazského bratstva sv. Pia X. (FSSPX) Mons. Bernardom Fellayom. Ide o novú odpoveď Bratstva na vieroučnú preambulu, ktorá je základom k nastoleniu plného zmierenia so Svätou stolicou. Predchádzajúci postoj Bratstva zo 16. marca nepovažoval Vatikán za postačujúci k prekonaniu vieroučných problémov. Generálny predstavený Bratstva bol preto vyzvaný, aby sa ešte pokúsil vyjasniť svoje stanovisko s cieľom odstrániť existujúci rozkol.

Pápežská komisia "Ecclesia Dei", ktorá s tradicionalistami vedie debaty už tretí rok, sa k odovzdaniu odpovede vyjadrila stručným vyhlásením. Uvádza sa v ňom, že komisia dostala text dňa 17. apríla na základe žiadosti Kongregácie pre náuku viery zo dňa 16. marca 2012. Odpoveď bude teraz podrobená štúdiu a následne odovzdaná k posúdeniu Svätému Otcovi.

Ako vysvetlil P. Lombardi, proces by sa mohol uzavrieť už počas niekoľkých týždňov. Kongregácia pre náuku viery preskúma odpoveď Bratstva pravdepodobne už v polovici mája a predloží svoje závery Svätému Otcovi. Do tejto doby však nie je možné považovať výsledky debát za pozitívne, spresnil vatikánsky hovorca. Bratstvo sv. Pia X. totiž predložilo svoje návrhy k "doplneniu a spresneniu" vieroučnej preambuly, ktoré musia byť prerokované. Plné znenie preambuly bude zverejnené vo svojej definitívnej verzii v samotnom závere rokovania, potvrdil hovorca Svätej stolice.