Vatikán: Turíce

Vatikan mini

Tohtoročné rímske Turíce sa niesli v duchu osláv 50. výročia vzniku Katolíckej obnovy v Duchu Svätom.

Už od stredy 7. júna do Večného mesta sa schádzali členovia charizmatických spoločenstiev z celého sveta. Svätopeterský chrám v tých dňoch napĺňala modlitba v duchu charizmatickej obnovy. Vrcholom zlatého jubilea Katolíckej obnovy v Duchu Svätom bola pápežská svätá omša slávená na námestí sv. Petra v samotný sviatok Zoslania Ducha Svätého o 10:30 hod.

Pápež František počas svätej omše okrem iného povedal, že: „Duch je prvým darom Zmŕtvychvstalého a je darovaný predovšetkým na odpustenie hriechov. Tu je počiatok Cirkvi, tu je spojivo, ktoré nás udržuje pospolu, tu je malta, čo spája tehly domu: odpustenie. Lebo odpustenie je darom nesmiernej sily, je tou najväčšou láskou, tým, čo udržuje v jednote napriek všetkému, tým, čo zabraňuje zrúteniu, čo posilňuje a upevňuje. Odpustenie oslobodzuje srdce a dovoľuje začať odznova: odpustenie dáva nádej, bez odpustenia sa nebuduje Cirkev.“

Medzi pútnikmi z celého sveta nechýbali ani početní Slováci.

Text a foto: lmb