Menší bratia u pápeža Františka

V tomto roku si pripomíname päťsté výročie rozdelenia prvého rádu sv. Františka na dve vetvy

: konventuálov (na Slovensku ich voláme minoriti) a observantov (františkánov). Pri tejto príležitosti sa na prelome júna a júla predstavitelia prvého rádu stretli vo Foligno na tzv. „zjednocujúcej“ kapitule ktorú nazvali „generalissimus“. Jej, akoby symbolickým ukončením, bolo stretnutie so Svätým otcom v Ríme 23. novembra.

V Apoštolskom paláci na súkromnej audiencii sa s pápežom Františkom stretlo štyristo bratov. Ich púť do Vatikánu sa začala v kláštore sv. Gregora VII., ktorý sa nachádza v blízkosti vatikánskych hradieb. Po prísnych bezpečnostných kontrolách sa bratia dostali do Klementínskej sály. Stretnutie s nástupcom sv. Petra otvoril generálny predstavený bratov kapucínov, ktorý priblížil pápežovi Františkovi, čo všetko dnes bratia robia pre jednotu celého rádu. Následne prehovoril Svätý otec. Jeho prihovor bol zameraný na jednu z najdôležitejších františkánskych čŕt – byte menším. Pápež okrem iného povzbudil bratov, aby všetko to, čo robia pre iných, činili ako zadosťučinenie za to všetko, čo sa im samým dostalo. „Otvorte vaše srdcia pre malomocných dnešných čias..., a buďte menší“ povedal na záver Kristov námestník. Všetci prítomní bratia mali možnosť osobne pozdraviť Svätého otca. Deň stretnutia františkánov sa zakončil spoločným agapé v priestoroch už spomenutého rímskeho kláštora.

Text a foto: br. Lucián M. Bogucki