Vatikán v snežnej perinke

Vatican mini

Pondelok 26. februára 2018 sa na dlho zapíše do pamäti Rimanov a nielen ich.

V tento deň sa aj Vatikán zobudil do zasneženej krajiny.  Po šiestich rokoch opäť vo Večnom meste napadol sneh. Radostí a starostí nebolo konca. Rimania pozatvárali všetko čo sa len dalo, dokonca aj Svätopeterský chrám. Keďže som nemohol nastúpiť do služby,  po rannej svätej omši som vyrazil do vatikánskych záhrad a na námestie pred bazilikou. Týmito fotografiami vám chcem aspoň čiastočne priblížiť krásu Vatikánu zahaleného do bieleho rúcha.

P. Lucián