Vatikán: 24 hodín pre Pána

Watykan mini

V piatok 9. marca sa v Bazilike sv. Petra v rámci podujatia 24 hodín pre Pána už po piaty raz uskutočnila kajúca liturgia

spojená s vysluhovaním svätosti zmierenia. Liturgii, pri ktorej penitentom slúžilo viac ako 60 spovedníkov, predsedal Svätý Otec František. Predtým, ako Kristov námestník zasadol do spovednice, aby vyslúžil sviatosť zmierenia dvanástim penitentom, sám pokľakol pred jedným zo spovedníkov, prosiac o túto sviatosť. Tento rok sa pobožnosť niesla v duchu slov zo Žalmu 130: „U teba je odpustenie“ .

Popoludňajšiemu stretnutiu v Bazilike predchádzalo podujatie v Aule Pavla VI., na ktorom sa stretol pápež František s členmi Apoštolskej penitenciárie a účastníkmi formačného kurzu o vnútornom fóre. Tento kurz každoročne organizuje spomenuté dikastérium.

Text: lmb; foto: br. Lukáš Staniszewski OFMConv. a P. Michal Siennicki SAC