Vatikán: Veľká noc

Vatikan mini

Každý rok pri príležitosti sviatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista na svätopeterskom námestí Svätý otec slávi sv. omšu.

Po nej už tradične nasleduje apoštolské požehnanie Urbi et orbi udeľované pápežom z hlavného balkóna Baziliky sv. Petra. O kvetinovú výzdobu liturgického priestoru sa každoročne postarajú veriaci z Holandska. Keďže k veľkonočnej bohoslužby pápež František nepozýva koncelebrantov, mohol som atmosféru veľkonočnej liturgie zachytiť fotografickým objektívom. Všetkým priateľom minoritov chcem touto cestou popriať požehnanú veľkonočnú oktávu.

Text a foto P. Lucián