Kardinál Schönborn: Postoj Cirkvi k homosexualite sa nemení

Vatikán 21. mája - Viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn navštívil v týchto dňoch Rím, kde okrem iného diskutoval s predstaviteľmi Svätej stolice o situácii cirkvi v Rakúsku a poskytol niekoľko rozhovorov.

Pre taliansky list La Stampa vysvetľoval kardinál Schönborn vnútrocirkevnú situáciu v krajine našich susedov. Odpovedal tiež na otázku týkajúcu sa prípadu farnosti Stützenhofen, kde si veriaci zvolili do pastoračnej rady osobu, ktorá žije v registrovanom homosexuálnom partnerstve, proti čomu sa postavil miestny farár. Viedenský kardinál prekvapivo do sporu nezasiahol, čím voľbu pastoračnej rady potvrdil. V niektorých médiách sa preto objavili správy naznačujúce, že ide o posun v postoji cirkvi ohľadne homosexuality.

Kardinál Schönborn dôrazne poprel, že by jeho postoj bol výrazom akejkoľvek zmeny v tejto oblasti a povedal, že ide iba o špecifický prípad, akých je mnoho. „V prípadoch osôb, ktoré žijú v neregulárnych zväzkoch, či už sú tvorené rozvedenými znovu zosobášenými alebo osobami toho istého pohlavia, zastávame my pastieri jasné učenie Písma a Cirkvi nie z nejakého fideizmu, ale preto, že sme presvedčení, že toto učenie je cestou ku šťastiu. A musíme sa snažiť všetkým napomáhať k životu, ktorý odpovedá tomuto učeniu.“ Na otázku, prečo teda v danom prípade nezasiahol, viedenský arcibiskup povedal: „ Pretože musíme uznať, že nielen tí, ktorí žijú v situácii objektívneho mravného neporiadku, ale my všetci potrebujeme odpustenie a milosrdenstvo. Kráčame k cieľu, ktorý rozpoznávame srdcom a mysľou, ale sme si taktiež vedomí, že je potrebné vykročiť k obráteniu a zachovať trpezlivosť. Takéto situácie netreba ospravedlňovať, ale vyžadovať ich zmenu. Ako pastier som usúdil, že v danom špecifickom prípade, o ktorom hovoríme, takýto proces prebieha.“

Kardinál Schönborn potom v tom istom rozhovore odpovedal na otázku týkajúcu sa disentu v rakúskej cirkvi, ktorý sa naposledy prejavil verejnou výzvou kňazov k neposlušnosti: „Chcel by som predovšetkým povedať, že jedna vec je tzv. Pfarrer-Initiative z roku 2006, ktorú podpísalo 350 kňazov, a inou je výzva k neposlušnosti, ktorú pred rokom vydal Mons. Helmut Schüller, bez toho, aby o tom informoval signatárov. Vyhlásil som hneď na začiatku, že nie je možné sa hrať so slovami a že výzva k neposlušnosti je neprijateľná. Ako biskupi sme vyčkávali - podľa niektorých až príliš - a teraz pripravujeme pastoračný list, ktorý vyjde v rámci Roka viery a odpovieme v ňom na všetky otázky, ktoré položili signatári. Teraz je čas veci vyjasniť“, pokračoval kardinál Schönborn. Pokiaľ však signatári Farárskej iniciatívy neustúpia, „potom prijmeme rozhodnutie, obsahujúce aj prípadné disciplinárne kroky. Dúfam, že to nebude potrebné. Rozhodnutie však prijmeme my, miestni biskupi, a nie Rím.“

Pre Vatikánsky rozhlas potom viedenský arcibiskup v tejto súvislosti uviedol: „V médiách existuje jednostranný obraz. Je pravda, že existujú ťažkosti, protesty, ale existuje aj mnoho viery. Mám na mysli veľmi početné modlitebné skupiny mládeže, o ktorých sa nehovorí, a mohol by som poskytnúť ich dlhý zoznam! Chcem preto ukázať inú víziu a bol by som rád, aby sa vedelo, že naša cirkev je živá. Rastie počet mladých rodín, ktorí žijú svoju vieru vo svete s vedomím kreatívnej menšiny. Mládež je priťahovaná spiritualitou a liturgiou v kláštoroch. Sme zvyknutí byť väčšinou a hovoriť všetko o všetkých, ale teraz nastala chvíľa, aby sme uznali, že sme menšinou a aby každý na svojom mieste svedčil o našej viere. Bez viery Cirkev neexistuje. Na Bielu sobotu sa všetci ocitli v temnotách zdanlivého fiaska. Iba Matka Božia si uchovala vieru aj napriek hroznému utrpeniu nad skutočnou smrťou svojho Syna. V tomto uchovávaní viery Cirkev prežila a prežije vždycky. Mňa sa pri modlitbe Zdravas Mária vždy dotýkajú slova „teraz i v hodinu smrti našej“. Teraz, vždy, vo vnútri môjho života je Mária prítomná. Občas je možné započuť uštipačnú poznámku o babičkách modliacich sa ruženec. Hovorilo sa to, keď som bol mladý, ale ony sú tu stále. Nie sú to však tie isté babičky spred päťdesiatich rokov, ale babičky dneška. A modlia sa stále. Kto pohŕda babičkami, ktoré sa modlia, nepochopil z evanjelia vôbec nič,“ povedal kardinál Schönborn.

Zdroj: (TK KBS/RV CZ)