Prelát Opus Dei navštívil Bratislavu

.

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría bol počas víkendu na pastoračnej návšteve v Bratislave. Počas týchto dní mal možnosť stretnúť sa s rodinami, priateľmi a známymi, ktorí majú účasť na apoštolských iniciatívach vykonávaných veriacimi.

Opus Dei.25/05/2012
opusdei.sk

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría bol počas víkendu na pastoračnej návšteve v Bratislave. Počas týchto dní mal možnosť stretnúť sa s rodinami, priateľmi a známymi, ktorí majú účasť na apoštolských iniciatívach vykonávaných veriacimi Opus Dei. Počas týchto troch intenzívnych dní vyzýval k apoštolátu, modlitbe za pápeža Benedikta XVI., k nasledovaniu jeho učenia a v neposlednom rade k radostnej a veľkodušnej odpovedi Bohu v každodennom živote.

Prelát počas besedy s rodinami všetkých povzbudzoval k tomu, aby hľadali svätosť v bežných záležitostiach každého dňa podľa ducha, ktorý šíril zakladateľ Opus Dei, svätý Josemaría Escrivá de Balaguer. Pripomenul, že treba byť vďačný všetkým kresťanom, ktorý počas komunizmu obetovali svoj život za vieru. Počas tejto besedy mohol odpovedať na viacero otázok týkajúcich sa apoštolátu, rodiny, dôvery v Boha, vytrvalosti vo viere a Božieho povolania, ktorému sa dostalo deťom v rodine. Veriacim kresťanom mimo iného pripomenul, aby boli vďační za milosť krstu obdržanej od Boha. Taktiež povzbudzoval k modlitbe za všetkých ľudí, aby sa títo prostredníctvom sviatostí stretli s Bohom. Zvlášť pri tejto príležitosti vyzdvihol sviatosť zmierenia. Stála apoštolská práca Opus Dei na Slovensku začala v júni 1996. Prelát nejedenkrát zopakoval, že zakladateľ Opus Dei ešte dávno pred pádom komunizmu navštívil Slovensko vo svojej modlitbe a mysli modliac sa za prenasledovaných kresťanov nášho národa. Apoštolské plody, ktoré teraz zbierame, sú výsledkom modlitby tohto svätca.  

V sobotu bol Prelát prijatý na audiencii u bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, s ktorým bol asi hodinu. Následne na ďalšom stretnutí s rodinami hovoril o veľkej láske a starostlivosti Mons. Zvolenského voči veriacim svojej diecézy. Povzbudzoval zúčastnených, aby mali vo veľkej láske svojho biskupa, v prvom rade tým, že sa budú modliť za jeho osobu a úmysly. V sobotu mal taktiež besedu s asi tridsiatimi diecéznymi kňazmi a seminaristami z   Českej republiky a Slovenska, kde mali títo príložitosť opýtať sa ho, ako zlepšiť svoj duchovný život i duchovný život svojich veriach. Počas návštevy prijal Prelát v súkromí trinásť rodín, medzi ktorými boli zakladatelia a podporovatelia materských škôlok, rodinných kurzov, rodičia veriacich Prelatúry a spolupracovníci Opus Dei. Tesne pred odchodom na letisko ešte stihol požehnať dvom mladým novomanželov.

V nedeľu chcel Mons. Javier Echevarría vidieť pozemok neďaleko Bratislavy, kde sa plánuje postaviť dom na duchovné cvičenia a konvivencie. Tam ho už čakala skupina ďalších rodín, ktorí ho chceli pozdraviť a prejaviť mu vďaku a náklonnosť.