Piati patróni SDM 2013

Brazília 28. mája  – Najbližšie Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať od 23. do 28. júla 2013 v brazílskom meste Rio de Janeiro, už majú svojich piatich patrónov. Prvou je „Naša Pani z Aparecidy“, patrónka Brazílie a rodín, potom je to sv. Šebastián, vojak a mučeník, ďalej sv. Anton de Santana Galvao, svedok pokoja a milosrdenstva, štvrtou je sv. Terézia z Lisieux, patrónka misií a nakoniec blahoslavený Ján Pavol II., priateľ mladých.

Ich mená zverejnil v nedeľu arcibiskup Ria de Janeira Orani João Tempesta, ktorý je predsedom organizačného výboru svetového stretnutia mládeže. Podľa jeho slov ide o „mužov a ženy, ktorí aj v mladosti boli schopní vybrať si najlepší podiel života: Ježiša Krista. Ich príbehy nás povzbudzujú, aby sme pestovali čnosti a svedčili všetkým, že svätosť je možná v reálnom živote“. Tieto vzory nás upozorňujú na čnosť viery, milosrdnej dobročinnej lásky, na svedectvo radosti, poznamenal pre agentúru SIR páter Eric Jacquinet, ktorý je zodpovedným za sekciu mladých pri Pápežskej rade pre laikov a dodal: „Dúfam, že mládež sveta sa už počas prípravy na SDM v Riu s nimi dôkladnejšie zoznámi a bude nasledovať ich príklad.“

"Sú to ženy a muži, ktorí sa už v mladosti rozhodli preto, čo je v živote dôležité: Ježiš Kristus. Ich príbehy nás vyzývajú k pestovaniu čností a svedčia, že svätosť je možná aj v bežnom živote," zdôraznil brazílsky arcibiskup a zároveň predseda lokálneho organizačného výboru budúcich SDM.

Arcibiskup brazílskej metropoly vymenoval aj ďalšie vzory svätosti – „prímluvnicu” za Svetové dni mládeže v Riu španielsku sväticu sv. Ruženu z Limy, „vzor vernosti Božej vôli” čílsku karmelitánsku novicku sv. Teréziu od Ježiša z Ánd, „vzor kontemplácie Ježiša Krista” čílsku členku saleziánskeho združenia Máriiných dcér bl. Lauru Vicuňu,” patrónku týraných a zneužívaných detí”, bl. Josého de Anchietu, jezuitského kazateľa a misionára, „apoštola Brazílie”, členku Hnutia fokoláre bl. Chiaru Luce Badano, „vzor oddanosti Kristovi”, brazílsku rehoľníčku bl. Irmu Dulce z Kongregácie sestier misionárok Nepoškvrneného počatia Matky Božej, „vzor lásky”, bl. Adília Daroncha, brazílskeho mučeníka viery a „priateľa Kristovho”, talianskeho bl. Pier Giorgia Frassatiho, „vzor lásky k chudobným a Cirkvi”, bl. Isidora Bakanja, konžského „mučeníka karmelitánskeho škapuliara”, bl. Bedřicha Antonína Ozanama, francúzskeho člena františkánskej rodiny a „služobníka najchudobnejších”, sv. Jiřího, „bojovníka proti zlu” a svätých Ondreja Kima a jeho druhovia, kórejskí „mučeníci evanjelizácie”.

Našou nádejou je, že mladí ľudia sa bližšie zoznámia so životom týchto svätých a blahoslavených, aby mohli nasledovať ich príklad a čo najlepšie sa pripraviť na slávenie Svetových dní mládeže v Riu, poznamenal k dlhému zoznamu O. Eric Jacquinet zo sekcie pre mládež Pápežské rady pre laikov.


Zdroj: (RV)