Výzva na ochranu definície a postavenia manželstva

Bratislava 30. mája - Na Slovensku vznikla verejná otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva. Vypracoval ju Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Pripomína v nej, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí. Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Do konca júna ju je možné podporiť podpisom na ::TOMTO MIESTE.::

Iniciátori výzvy sú si vedomí a oceňujú, že nespočetné generácie ich predkov vstupovali do manželstva. Zároveň uznávajú, že "manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií vrátane štátu." Vyzývajú preto "všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia."( TK KBS, pet; ml )