375. výročie smrti brata Štefana

Dňa 15. novembra si minoriti zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Talianska spolu s mnohými kňazmi, pútnikmi a s veriacimi farnosti Rad pripomenuli 375. výročie smrti nášho novica, br. Štefana Iglódiho.

Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše vo farskom kostole v Rade bol br. Marco Tasca, generálny minister minoritského rádu. Veriaci v Rade sa so svojím duchovným pastierom pripravovali na túto slávnosť večernými vigíliami. Bezprostredne pred sv. omšou sa bratia s veriacimi modlili za zmierenie a za prenasledovaných kresťanov pri eucharistickej adorácii.

Po slávnostnej sv. omši sa všetci v sprievode presunuli na miesto nájdenia ostatkov Božieho sluhu Štefana a iných bratov, z ktorých viacerí tiež položili život za vieru. Generálny minister spolu s vyššími predstavenými rehole zo Slovenska a Maďarska požehnal čiastočne zrekonštruované múry bývalej kaplnky minoritského kláštora a potom sa spolu s bratmi pomodlil za zomrelých rehoľníkov.

Po slávnostnom obede v obci Svätá Mária boli pozvaným hosťom prezentované výsledky archeologického, lekárskeho a archívneho výskumu týkajúce sa zaniknutého kostola a kláštora v Rade, ako aj bratov, ktorí na tomto mieste položili život za vieru.

text: P. Jozef Sukeník
foto: br. Tomáš M.