V rodnej obci brata Štefana Iglódyho

V stredu 19. novembra sme navštívili rodnú obec Božieho sluhu, brata Štefana Iglódiho.

Zemplínska obec Kisrozvagy dnes leží na maďarskej strane slovensko-maďarských hraníc. Okolo roku 1621 sa tam v kalvínskej šľachtickej rodine narodil Eliáš Iglódi. Pod vplyvom grófa Štefana Gnáriho, miestneho zemepána, sa Eliáš v roku 1637 rozhodol stať katolíkom. Opustil rodinu a vstúpil do služieb tohto grófa. Na jeho dvore spoznal apoštolského misionára, minoritského pátra Pietra zo Sant’Angela, ktorý bol spovedníkom jeho pána. Keď sa mladý Eliáš rozhodol stať minoritom, páter Pietro ho predstavil generálnemu komisárovi našej rehole v Uhorsku, pátrovi Giovannimu Battistovi Fiorentinovi. Ten ho v máji roku 1639 prijal do rehole a v kláštore v Rade mu obliekol rehoľné rúcho a vybral mu rehoľné meno Štefan. Brat Štefan umrel násilnou smrťou 6. novembra v roku 1639. Ihneď po smrti bol považovaný za mučeníka, pretože príčinou jeho usmrtenia mala byť vernosť Katolíckej cirkvi a vytrvalosť v rehoľnom povolaní.

Kisrozvagy je dnes veľmi malou obcou, žije v nej len 173 osôb. Podobne ako v časoch brata Štefana, aj dnes prevažná časť jej obyvateľov patrí do Reformovanej (kalvínskej) cirkvi. V obci bol v roku 1929 postavený malý katolícky kostol, ktorý dnes navštevujú už len 3 osoby.

info br. jozef