Budeme mať nových blahoslavených

martiri del PeruNa riadnom zasadaní Kongregácie pre kauzy svätých dňa 3. februára uznali mučeníctvo dvoch minoritských pátrov.

Bratia Michal Tomaszko a Zbigniev Strzalkowski, minoritskí misionári poľského pôvodu, pôsobili ako kňazi v peruánskom mestečku Pariacoto. Povolanie ohlasovať evanjelium v andských horách pocítili obaja už počas fomácie v krakovskom minoritskom seminári. Ich pôsobenie v indiánskych dedinách nebolo obmedzené len na duchovnú službu. Obaja sa venovali i charitatívnej a vzdelávacej činnosti medzi domorodými kmeňmi. Práca misionárov však prekážala členom komunistického teroristického hnutia Sendero Luminoso, ktoré chcelo v Peru získať moc cestou revolúcie. V auguste v roku 1991 teroristi verejne vyhlásili, že ako odpoveď na misionársku činnosť budú v diecéze, v ktorej pôsobili i poľskí minoriti, každý týždeň vraždiť jedného katolíckeho kňaza. Naši misionári sa napriek hroziacemu prenasledovaniu rozhodli ostať s ľuďmi, ktorým slúžili. Bratia Michal a Zbigniew boli zajatí 9. augusta po večernej sv. omši. V krátkom improvizovanom súdnom procese boli odsúdení na smrť zastrelením. Teroristi ich vyviezli za mesto a tam rozsudok ihneď vykonali. Spolu s nimi bol zastretlený aj miestny starosta.

Potom, čo Cirkev v beatifikačnom procese s morálnou istotou uznala, že Boží sluhovia skutočne umreli pre vieru, nepožaduje sa už žiaden zázrak na ich príhovor. Samotné dobrovoľné prijatie smrti z lásky ku Kristovi je totiž dostatočným znakom ich svätosti. Skorému blahorečeniu našich spolubratov už teraz nič nestojí v ceste. Pápež František totiž ešte v ten istý deň na súkromnej audiencii udelil kardinálovi Angelovi Amatovi, prefektovi Kongregácie pre kauzy svätých, súhlas na publikovanie dekrétu o ich mučeníctve.

Pre naše rehoľné spoločenstvo sú tieto udalosti veľkým potešením. Medzi nami je ešte stále mnoho spolubratov, ktorí Božích sluhov Michala a Zbignieva osobne poznali.