Patrón Hnutia za život

Milí priatelia, zajtra sa koná Národný Pochod za život – veľmi významná udalosť v živote nášho národa a Cirkvi. Dúfam, že sa mnohí zajtra v Bratislave stretneme aj osobne. Pochod má byť stretnutím obyčajných ľudí ako aj členov rôznych spoločenstiev a združení, ktorých spája potreba brániť kultúru života v našej vlasti.

rozh1 1V USA a v mnohých iných krajinách je ako ochranca ľudí angažujúcich sa do podpory kultúry života a v prolife organizáciách vzývaný sv. Maximilián Mária Kolbe.Tento náš rehoľný spolubrat zahynul počas vojny v koncentračnom tábore v Auschwitz. V najnovšom čísle Minoritského Listu, ktorý vyšiel v týchto dňoch, Vám prinášame rozhovor s jedným z posledných svedkov smrti pátra Maximiliána. Ako sa hovorí, v posledných chvíľach človeka je celý jeho život. Páter Maximilán, ktorý mal za sebou obrovské evanjelizačné dielo, na vrchole svojich síl sa slobodne rozhodol dať svoj život za život iného, neznámeho človeka.


Veľmi významné sú pritom, okrem iného, dve okolnosti jeho smrti. Páter Maximilián zomrel za otca rodiny, aby sa ten mohol vrátiť k svojej manželke a dať jej a ich deťom potrebnú starostlivosť. Druhým významným faktom je, že život pátra Maximiliána bol ukončený násilne -  injekciou, ktorú mu podal lekár, čiže rovnako ako umierajú aj dnes mnohí ľudia, dobrovoľne aj nedobrovoľne, v nemocniciach v krajinách schvaľujúcich eutanáziu.


Sv. Maximilián hlásal evanjelium celý svoj život ako minorita, ako kňaz, ako misionár, spisovateľ, novinár, a verejne činná osoba. Jeho smrť bola korunou jeho celoživotného snaženia, a v svojich posledných slovách a skutkoch zanechal prorocky odkaz. Sv. Ján Pavol II. ho pri jeho svätorečení vlastne preto označil za “patróna našej ťažkej doby”.

Prosme sv. pátra Maximiliána Kolbeho za všetkých angažujúcich sa na Slovensku za ochranu rodiny a života od počatia po prirodzenú smrť. Sú to vždy vyťažení ľudia, ktorí to robia dobrovoľne, popri práci, vlastnej rodine a iných povinnostiach. Prosme patróna našej ťažkej doby, aby ich sprevádzal svojim živým príhovorom a aj nám pomáhal odhodlane prinášať možno skryté, ale veľmi dôležité obety za víťazstvo v boji, ktorý vyžaduje súčasná doba.

br. Marián

MaxSvätý Maximilián Kolbe, patrón hnutia za život,

vypočuj moju modlitbu, ktorou sa na teba obraciam s dôverou.

 

Sv. Maximilián, ctím si tvoj život, ktorý ožarovala neotrasiteľná viera v tajomstvo Vtelenia. Ctím si tvoje svedectvo o svätosti života a tvoje úplné obetovanie sa za život iných, keď si sa ponúkol za spoluväzňa.

Prosím ťa, dotkni sa svedomia tých, čo uvažujú o potrate. Vypros obrátenie a uzdravenie mužom a ženám, ktorí si zvolili potrat namiesto daru života.

Prihováraj sa za všetky nenarodené deti. Nech ich matky uvidia, počujú a pocítia, že to, čo nosia vo svojom lone je osoba, zvláštny a jedinečný dar od Boha, ich Stvoriteľa.

Prosím ťa, daj útechu ženám, ktoré trpia traumou z vykonaného potratu a vnukni im, aby hľadali duchovnú a psychologickú pomoc.

Prosíme ťa, dodaj odvahy a múdrosti všetkým ľuďom v hnutí za život, aby mohli byť svedkami posvätnosti života plnými pokoja. Prihováraj sa za našich mladých, ktorí sa zúčastňujú pochodov za život a dávajú svedectvo, aby ich Boh žehnal a chránil.

Prosím ťa, dotkni sa sŕdc našich zákonodarcov, sudcov a iných spoluobčanov, aby už metla potratov nebola právom v našej vlasti.

O to prosím v mene Ježiša Krista, nášho Pána.

Amen.

 

S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Bratislave zo dňa 14. septembra 2015, Prot N. 3670/2015