Darujte nám 2% z daní

Drahí priatelia, blíži sa termín, do ktorého môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok chce uchádzať o Vašu podporu.

Vďaka Vašej štedrosti sme v minulých rokoch mohli uskutočniť mnohé aktivity ako duchovné obnovy pre mládež, detské letné tábory, tábory pre miništrantov, splav pre rodiny, cyklopúť do Levoče a Šaštína. Vaša podpora umožnila aj našu vydavateľskú činnosť, výchovu rehoľného dorastu, pomoc bratom na misiách a iné pastoračné aktivity.

Venujte aj tento rok 2% z Vami odvedenej dane za rok 2015 minoritom.

Ako poukázať 2%


1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane" (stiahnuť vo formáte doc | pdf). 

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť najmenej 3,32 €.

3. Ak chcete poukázať 2% našej reholi, použite toto "Vyhlásenie"  ( stiahnuť vo formáte doc | pdf).

4. Prečítajte si podrobnejšie poučenie na vyplnenie vyhlásenia.

5. Do Vyhlásenia zapíšte sumu, ktorú chcete poukázať na podporu našej činnosti.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Dôležité poznámky:

  • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Boh nech Vás ochraňuje a žehná svojimi milosťami

Vaši bratia minoriti