Aktivity Spoločenstva Pavol v Levoči

Tretiu novembrovú nedeľu, 20. novembra 2016, sa v Levoči stretli predstavitelia mesta, kresťanských cirkví a židovských obcí na podujatí Kajúcna tryzna za vojnové obete židovských Levočanov. Cieľom stretnutia bolo pripomenúť si históriu a vyjadriť ľútosť za obete holokaustu. Pripravený bol kultúrny program a spoločná modlitba. Na záver zaznelo v hebrejčine biblické Áronovo požehnanie mestu Levoča.

Spoločenstvom Pavol z Levoče, ktoré funguje pod záštitou bratov minoritov, a Mesto Levoča, v spolupráci s Ústredným Zväzom Židovských náboženských obcí, sa podieľali aj na upratovaní židovského cintorína, po ktorom nasledovalo osadenie informačných tabúľ.

Začiatkom novembra 2016 sa v kine premietal film Nickyho rodina, pre všetky základné a stredné školy v Levoči, ktorý pripomína nedávnu históriu o záchrane 669 židovských detí tesne pred začiatkom II. svetovej vojny.

Podujatie Kajúcna tryzna nemalo byť len historickou spomienkou, ale aj pokáním mesta voči Židom, za 409 obetí holokaustu z Levoče. Súčasťou Kajúcnej tryzny bolo odhalenie pamätnej tabule, ktorej autorom je Mgr.art Ján Frančak ArtD., na mieste, kde v Levoči stála synagóga.

Slová uznania organizátorom vyslovili priamo dotknutí levočskí rodáci, ale aj ich potomkovia, rovnako i predstavitelia židovskej náboženskej obce. “Som dojatý a som nadšený. Veľmi pekne ďakujem za toto podujatie. Vidím skutočne veľmi krásnu tunajšiu mládež. Krásnu v mnohých detajloch a v osobnom kontakte. Vážim si to.” - vyjadril jeden z preživších MUDr. Alexander Jedlovský.

Elena Schwirianová
Spoločenstvo Pavol, Levoča