MI: Formačný materiál (máj)

kolbePonúkame rytierom Nepoškvrnenej formačný materiál na mesiac máj.

Úmysel modlitby na mesiac máj

Aby Rytierstvo Nepoškvrnenej dokázalo kráčať cestou, na  ktorú ho Nepoškvrnená pozvala.

 

Sväté písmo Lk 2,19

Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Cirkevné učenie

Sv. Ján Pavol II., encyklika Redemptoris Mater 5, 26.

Pri týchto úvahách mám však na mysli onú "púť viery", na ktorej "preblahoslavená Panna napredovala" a verne zotrvala v jednote s Kristom. Týmto spôsobom toto dvoje puto, ktoré viaže Božiu Matku ku Kristovi a k Cirkvi, nadobúda historický význam. Nejde tu len o život panenskej Matky, o jej osobnú púť viery, ale aj o dejiny celého Božieho ľudu, o všetkých, ktorí kráčajú tou istou "cestou viery“.

Jej cesta viery je v určitom zmysle dlhšia. Duch Svätý zostúpil na tú, ktorá sa stala jeho vernou nevestou už pri zvestovaní, keď prijala Slovo živého Boha, "úplne mu podriadila svoj rozum a vôľu a dobrovoľne prijala jeho zjavenie", ba dokonca sa úplne oddala Bohu "poslušnosťou viery", ktorou odpovedala anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Cesta viery Márie, ktorú vidíme modliť sa vo večeradle, je teda dlhšia ako cesta všetkých tých, ktorí tam boli zhromaždení. Mária ich "predchádza", "kráča pred" nimi. Turíčna udalosť v Jeruzaleme sa pripravovala nielen na kríži, ale aj udalosťou zvestovania v Nazarete.

Z textov sv. Maximiliána

„Nadprirodzená poslušnosť“, prednáška sv. Maximiliána Kolbeho.

Toto je celá podstata svätosti: prispôsobenie našej vôle Božej vôli. Duša, ktorá si zaumienila, že svoju vôľu zosúladí s Božou vôľou, sa cíti nevýslovne šťastná. Sídli v nej pokoj a vyrovnanosť. Vlastní neporušiteľný základ – Boha. Nič ňou nedokáže otriasť. Čoraz viac sa ponára do tohto pokoja a šťastia. Veľa sa modlí. Aj my sa modlime veľa, aby sme čoraz lepšie porozumeli tomu, čo Nepoškvrnená vyslovila v okamihu zvestovania: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Ako chce Pán Boh, tak nech sa stane. To je v skrátenom zmysle slova celé naše šťastie a celá naša úloha na tomto svete. Pán Boh nás stvoril preto, aby sme sa stali jeho nástrojmi, preto nás s láskou k sebe priťahuje (...). Prosme, Najsvätejšiu Matku, aby nás poučila o tom, ako sa naša duša môže stať „služobnicou Pána“.

Objasnenie textov

Ján Pavol II. vo svojej encyklike Redemptoris Mater hovorí o Máriinej púti viery. Ide o cestu, ktorú Mária prešla na zemi vo svojom duchovnom živote. Poukázal, že Nepoškvrnená je Matkou Kristovou a preto je aj Matkou Cirkvi, ktorej súčasťou je každý z nás. Preto je veľmi dôležité, aby každý jej rytier nielen poznával, prehlboval a meditoval, na čom spočívala, ako vyzerala Máriina cesta, ale aby tiež celým srdcom túžil po tejto ceste kráčať. Ďalším krokom má byť snaha nezísť z nej, zotrvať v nasledovaní Márie a vďaka tomu vo svojom živote naplniť Božiu vôľu.

Úvaha

Máriu nazývame často sprievodkyňou a skutočne ňou aj je. Ukazuje nám cestu a robí nám na nej spoločnosť. Predsa však je Mária i niečím viac. Ona sama už tým najkrajším spôsobom prešla cestu pozemského putovania, po ktorej my ešte stále putujeme. Sväté písmo nám konkrétne napovedá, čo bolo podstatou cesty viery Nepoškvrnenej – zachovávanie slov i všetkých udalostí spojených s jej Synom v srdci a premýšľanie o nich. Zotrvávanie v blízkosti Slova, žitie týmto Slovom, poslušnosť vnuknutiam Ducha Svätého, to je najistejšou cestou, ktorú nám Mária ukazuje. To je vlastne i ten „najlepší podiel“, na ktorý poukazuje Svätý Otec.

Vo chvíli zvestovania Mária v slobode úplne zverila Bohu svoj rozum i svoju vôľu. Nepochybovala, hoci to nebolo ľahké rozhodnutie. Oprela ho však na úplnej dôvere. Aká nevýslovná bolo hodnota tohto jej zverenia sa – odkazuje Ján Pavol II. zdôrazňujúc, že toto jej zverenie bolo predobrazom zoslania Ducha Svätého, ktorého nám Ježiš zoslal v momente jeho smrti na kríži. Mária ho však v plnosti prijala už pri zvestovaní. Prosme Boha o takúto otvorenosť našich sŕdc!

Požehnané dôsledky takéhoto postoja opísal sv. Maximilián vo svojej prednáške. Ono nevýslovné šťastie, o ktorom hovorí, pramení v prispôsobení našej vôle vôli Nepoškvrnenej, ktorej vôľa je úplne zjednotená s tou Božou. Iba takto vykonané rozhodnutia môžu priniesť človeku pokoj a radosť. Vtedy, dokonca aj uprostred ťažkostí alebo pochybností máme svoju oporu v Bohu, ktorý je predsa neotrasiteľným základom. Jeho láska voči nám sa nikdy nemení.

Aké je ovocie Máriinho „fiat“? Aké je ovocie gesta súhlasu s vôľou Otca, ktoré vykonala naplnená milosťou skrze Ducha Svätého? Ovocím je postoj služby – po celý svoj pozemský život Mária slúžila svojmu Synovi a naďalej mu slúži ako prostredníčka milostí a naša starostlivá Matka. Ďakujme Bohu, že sa mu zapáčilo pritiahnuť nás láskou k sebe tak, ako kedysi Máriu. Vyprosujme si túžbu a schopnosť kráčať cestou, ktorú nám ukázala Nepoškvrnená. Iba tak dokážeme odpovedať na túto nekonečnú lásku.

Otázky

  1. Čo je to Máriina cesta? Aké sú jej najdôležitejšie charakteristiky?
  2. Ktoré postoje Nepoškvrnenej túžim nasledovať?
  3. Čo pre mňa znamená postoj Máriinej služby?
  4. V ktorých situáciách mi je najťažšie prijať Božiu vôľu? Ako môžem na tom pracovať?
  5. Za čo sa dnes túžim modliť? Čo potrebujem, aby som mohol kráčať cestou Nepoškvrnenej?

 

Žiadosť o zapísanie do členskej knihy hnutia MI môžete posielať na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.