Nový biskup minorita

edwardNáš spolubrat Edward bol povolaný do biskupskej služby

 

Dňa 13. mája 2017 menoval pápež František nášho spolubrata Edwarda Kawu za pomocného biskupa ľvovskej arcidiecézy (UA). Páter Edward pôsobil dosiaľ ako delegát (predstavený) minoritského rádu na Ukrajine. Titulárnou diecézou nového pomocného biskupa bude Cilibia.

Páter Edward Kawa sa narodil 17. apríla roku 1978 v Mościskach na Ukrajine. V roku 1996 vstúpil do minoritského rádu. Štúdia filozofie a teológie absolvoval v Sankt Petersburgu v Rusku. Za kňaza bol vysvätený 1. júna roku 2003. Rok po vysviacke pôsobil ako kaplán a následne ako farár v Boryspole. Od roku 2004 do roku 2009 bol predstaveným kláštora v Kremenczuku, neskôr bol predstaveným a farárom v Maćkowcach, potom pôsobil opäť v Boryspole, kým v roku 2016 neprišiel do Ľvova.

Novému biskupovi gratulujeme a vyprosujeme veľa Božích milostí, ako aj oporu Panny Márie Fatimskej.