Prezident MI navštívil Brno

mini rafaeloDňa 21. mája navštívil Brno prezident svetovej centrály Rytierstva Nepoškvrnenej (MI) v Ríme.

 

Páter Raffaele di Muro cestuje z príležitosti stého výročia založenia Rytierstva Nepoškvrnenej po celom svete. Navštevuje národné centrá a stretáva sa s členmi mariánskeho hnutia, ktoré založil náš spolubrat Maximilián Mária Kolbe.

V nedeľu v popoludňajších hodinách slávil spolu s minoritmi v Brne eucharistiu v ich kláštornom kostole. Vo svojej homílii hovoril o Panne Márii ako o tej, ktorá sa nechala formovať Duchom Svätým. Súčasťou cesty, ktorej nás učí Nepoškvrnená, je konanie malých skutkov lásky v bežnej každodennosti. Takýto prístup k životu pripravuje kresťana na veľké gesta lásky, ku ktorým nás Boh môže vo svojej prozreteľnosti vyzvať. Príkladom je sv. Maximilián, ktorý vykonal najväčšie gesto lásky v momente výmeny svojho života za život otca rodiny.

Po eucharistickej slávnosti sa páter Raffaele prihovoril členom MI prednáškou o misijnom charaktere Rytierstva. Zakladateľ MI neustále pracoval na tom, aby celý svet spoznal lásku Krista a jeho nepoškvrnenej Matky. Odovzdal sa ako nástroj, ktorý má byť v rukách Panny Márie použitý na šírenie Božieho kráľovstva. Tak sa tomuto modernému svätcovi podarilo úctyhodné misijné dielo korunované neustálou nadprirodzenou pomocou zhora.

Počiatkom misie bolo pre Maximiliána tvorenie spoločenstva. Spoločenstvo má prežívať svoje kresťanské povolanie ako ustavičnú misiu. Svätec nekonal preto nikdy sám. V spoločenstve s bratmi založenil MI v Ríme, bratské spoločenstvo stálo i pri založení Niepokalanowa. Odtiaľ zase vycestovalo malé spoločenstvo bratov na zámorské misie do Japonska. Aj v koncentračnom tábore Auschwitz žilo malé spoločenstvo minoritov, ktoré chápalo svoju prítomnosť medzi väzňami ako misiu. Dokonca i v akte mučeníctva našiel Maximilián spoločníkov – okrem neho tam položili život za vieru ďalší štyria spolubratia z Niepokalanowa, ktorých si cirkev uctieva ako blahoslavených. 

Prežívanie kresťanského i rehoľného povolania sa u Maximiliána vyznačovalo obrovskou vnútornou slobodou a veľkou dôverou v Boha. Maximilián so svojimi spolubratmi vždy veľmi odvážne odpovedali na vnuknutia Ducha Svätého, ktoré rozpoznával v modlitbe a Nepoškvnená ho potom mohla použiť na skutočne veľké diela.

Dôležitou vecou v misii MI je podľa pátra Raffaela valorizácia, ocenenie osobných chariziem každého z nás. Maximilián osobne poznal všetkých svojich spolubratov, aj keď ich bolo v kláštore niekoľko stovák. Poznal nielen ich mená, ale aj schopnosti a talenty, ktoré im pomáhal všemožne rozvinúť pre šírenie Božieho kráľovstva. Život po boku pátra Maximiliána chápal každý brat ako jednu veľkú misiu. Misionárom bol ten, kto šiel do Japonska, ale aj ten, čo v poľskom Niepokalanowe piekol chlieb alebo zametal cestu.

Ak členovia MI správne pochopia misijný charakter svojho zasvätenia sa Nepoškvrnenej, môžu kdekoľvek na svete a v akejkoľvek službe vykonať veľké misijné dielo aj dnes.

Páter Raffaele kladol okrem iného veľký dôraz na to, že MI má po celom svete obrovskú členskú základňu, je veľmi veľkou a živou rodinou. Pozval teda členov MI z Čiech, Slovenska a Poľska k intenzívnejšej spolupráci s centrami MI v Taliansku i po celom svete.

Info: br. jozef