MI: Formačný materiál (jún)

kolbePonúkame rytierom Nepoškvrnenej formačný materiál na mesiac jún.

 

Úmysel modlitby na mesiac jún

Aby sa Rytierstvo Nepoškvrnenej nechalo podľa príkladu sv. Maximiliána viesť Duchom Svätým.

 

Sväté písmo Rim 8, 3b-6. 8-9. 11-16

Boh pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa Ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás. A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.

Cirkevné učenie

Sv. Ján Pavol II., Homília pri svätej omši so zástupcami cirkevných hnutí 31. mája 1998:

Veni, Sancte Spiritus! Cirkev na celej zemi s rovnakou túžbou opakuje tieto slová, pretože má silné vedomie potreby zotrvávať vo večeradle na neustálom očakávaní Ducha Svätého. Vie tiež, že musí z večeradla vyjsť na cesty tohto sveta, aby vždy znova plnila svoju misiu vydávajúc tak svedectvo tajomstvu Ducha. Veni, Sancte Spiritus! Modlime sa takto spolu s Máriou, ktorá je sanktuáriom Ducha Svätého, neoceniteľným príbytkom Krista medzi nami, aby nám pomohla byť živými svätyňami Ducha a neúnavnými svedkami evanjelia.

Zo spisov sv. Maximiliána

Príhovor pátra Maximiliána s titulom „Naším vzorom je Nepoškvrnená“.

Vôľa Nepoškvrnenej je tak úzko zjednotená s vôľou Najsvätejšieho Ducha, že sa s ňou až úplne stotožňuje. Preto sa tiež odovzdávame Nepoškvrnenej a plniac jej vôľu, odovzdávame sa mu tiež a plníme vôľu Pána Ježiša – lenže najdokonalejším spôsobom, na aký sa človek môže podujať.

Objasnenie textov

V úryvku z Listu Rimanom sv. Pavol píše: „všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi (Rim 8,14). V tých slovách sa dajú objaviť ďalšie odkazy, ktoré nám pomôžu porozumieť obdivuhodné konanie Ducha v našom kresťanskom živote. Otvárajú totiž dvere do ľudského vnútra: Duch Svätý, ktorého vzýva Cirkev, aby bol „svetlom svedomí“, navštevuje človeka zvnútra. Dotýka sa priamo jeho duchovnej hĺbky. „Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi (Rim 8,9. 14). Uvažujúc nad tajomným pôsobením Tešiteľa, píše sv. Pavol s povznesením: „Nedostali ste ducha otroctva (...), ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: ,Abba, Otče´ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti“ (Rim 8,15-16). Prichádzame tu k samotnej podstate tajomstva. Je to stretnutie Ducha Svätého s ľudským duchom. Ono je samým srdcom toho, čo apoštoli prežili v deň Turíc. Táto neobyčajná skúsenosť je prítomná tiež v cirkvi, ktorá sa narodila z turíčnej udalosti a je touto udalosťou sprevádzaná po celé stáročia. Pôsobením Ducha Svätého človek vo svojej hĺbke odkrýva, že jeho duchovná podstata nie je telesnosťou prekrytá, ale naopak – práve duch je tým, kto dáva ľudskému telu jeho zmysel. Keď teda človek žije podľa Ducha, zjavuje naplno dar svojho adoptívneho Božieho synovstva. Podľa tejto perspektívy sa dá dobre vysvetliť podstatná otázka vzťahu medzi životom a smrťou. Pavol ju načrtáva slovami: „Ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť“ (Rim 8,13). Je to vlastne tak, že poslušnosť Duchu Svätému otvára človeku vždy nové životné perspektívy.

Úvaha

„Človek vedený Duchom Svätým“ - snáď ani nie je možné lepšie opísať osobnosť svätého Maximiliána, veľkého proroka našej doby. Uvažujúc o postoji Nepoškvrnenej, otec Kolbe odkryl, no aj ukázal, ako sa môže dať človek na svojej ceste viesť Božím Duchom. Najskôr treba prijať základnú skutočnosť – každý, kto je pokrstený, je svätyňou Ducha Svätého. Boh nás obdaroval nesmiernou milosťou. Žiaľ, často zabúdame, že Boží Duch v nás prebýva. Často sa rozhodujeme žiť radšej životom podľa tela a smerujeme k smrti. Ale Boh sľubuje, že ak sa budeme riadiť podľa toho, ako nás vedie Duch Svätý, budeme žiť. Na tejto ceste kráčania podľa vnuknutí Ducha svätému sme dostali veľkú pomoc, je ňou Nepoškvrnená, naša starostlivá Matka a Snúbenica Ducha Svätého. Snúbenica neprestajne túži po tom, po čom túži i ten, ktorého z celého srdca miluje. Preto sme v Máriiných rukách v úplnom bezpečí. Ak plníme jej vôľu, môžeme byť spokojní. Určite nás vedie Duch Svätý. Všimnime si slová sv. Jána Pavla II. Zotrvávajme na modlitbách vo večeradle s Máriou a apoštolmi. Vzývajme a očakávajme Ducha Svätého a nikdy nezabudnime, že on nám je daný na to, aby nás z tohto večeradla vyviedol von. Jeho mocou tam máme hlásať celému svetu, že Ježiš je jediný Pán a Spasiteľ.

Otázky:

  1. Čo znamená „žiť podľa Ducha“?
  2. Prečo je jednoduchšie „žiť podľa tela“?
  3. Ako som porozumel slovám o tom, že Duch dáva skutočný zmysel telu?
  4. Čo môžem urobiť, aby som umožnil Duchu Svätému sprevádzať ma?
  5. Akým spôsobom ma sv. Maximilián a Nepoškvrnená učia kráčať cestami Ducha Svätého?
  6. Čo mi v mojom živote prekáža vyjsť z večeradla a hlásať evanjelium v sile Ducha Svätého ľuďom, ku ktorým ma Boh posiela?

 

Žiadosť o zapísanie do členskej knihy hnutia MI môžete posielať na adresu:

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Nám. sv. Františka 4

841 04 Bratislava

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.