Osvienčim: Predstavení rádu sa zdieľali

Vyše 50 predstavených a zodpovedných za rôzne diela krakovskej provincie minoritov sa stretlo v Harmenžách pri Osvienčime.

Niečo vyše 24-hodinové stretnutie (25.-26.9.) vyplnilo slávenie sv. omší, spoločná modlitba breviára, 10 hodín prednášok s krátkymi diskusiami, množstvo neformálnych rozhovorov, ale aj spev, spoločná káva a pod. 

Prítomní boli predstavení 24 komunít v Poľsku, 5 v Nemecku, 5 na Ukrajine, magistri postulátu, noviciátu a seminára, bratia zodpovední za Rytierstvo Nepoškvrnenej, centrum pre závislých, Františkánske stretnutie mladých, animáciu povolaní a iní; slovenskú kustódiu reprezentoval jej vikár - br. Martin M. Kollár. Prítomní predstavili svoje radosti i starosti z oblasti bratského života, pastorácie, ale aj financií, či starostlivosti o budovy.

Stretnutie na celoprovinciálnej úrovni sa organizuje raz za rok. Podobne raz za rok sa stretávajú bratia v troch regiónoch provincie. Všetci potvrdili význam takýchto stretnutí. Obohacujúca bola pestrosť tém, dynamika práce i živosť postrehov - celkom v duchu názvu jedného príspevku: Aké je dobré a milé, keď bratia žijú a pracujú pospolu (porov. Ž 133).

Text a foto: br. Martin