Duchovné cvičenia pre bratov

Interfrantiškánska konferencia v Čechách, inými slovami, združenie mužských františkánskych reholí , to jest minoritov, františkánov a kapucínov, pripravila spoločné duchovné cvičenia pre bratov na moravskom pútnickom mieste Velehrad. Začali sa v nedeľu 15. októbra a trvali do piatku 20. októbra tr. Duchovných cvičení za zúčastnili aj viacerí bratia fantiškáni zo Slovenska.

Téma znela: "Mal sv. František krízu stredného veku?" Samozrejme, nešlo ani tak o sv. Františka, ako o zúčastnených bratov a ich vnútorné boje. Bratov sprevádzal slovom páter Tomáš Lesňák, kustód minoritov na Slovensku.

Aj touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za duchovné sprevádzanie počas duchovných cvičení všetkým bratom a sestrám, ako aj mnohým zapojeným rodinám s deťmi.