Rytierstvo Nepoškvrnenej v Zákamennom

Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I.) sme predstavili veriacim na Orave spolu s výstavou o sv. Maximiliánovi. V dňoch 27. - 28. októbra navštívili br. Jozef a br. Ján oravskú farnosť Zákamenné. Veriacim zo Zákamenného a okolitých obcí predstavili putovnú výstavu Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho. Pri večernej sv. omši rozpovedal páter Jozef príbeh tohto minoritského svätca, priekopníka novej evanjelizácie. Mnohí veriaci poznali sv. Maximiliána ako mučeníka. Informácie o jeho apoštoláte a diele novej evanjelizácie boli však pre väčšinu z nich nové. Po sv. omši si všetci obzreli výstavu inštalovanú v kultúrnom dome.

V sobotu ráno bola témou kázne mariánska spiritualita hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I). Po svätej omši sa kňazi a veriaci podľa vzoru sv. Maximiliána zasvätili Panne Márii. Mnohí Zakamenčania na čele s ich farárom vstúpili do tohto hnutia odhodlaní stať sa nástrojmi, ktoré môže Ježišova Matka použiť v diele šírenia Božieho kráľovstva. Členská základňa hnutia M.I. na Orave sa v týchto dňoch výrazne posilnila.

Výstava Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho bola pôvodne vytvorená pre poľský parlament vo Varšave. Vďaka Poľskému inštitútu v Bratislave vznikla jej slovenská verzia, ktorú sme už videli na viacerých miestach v hlavnom meste. V súčasnosti putuje po cirkevných a vzdelávacích inštitúciách po celom Slovensku. V obci Zákamenné si ju môžete obzrieť až konca novembra.

info br. jozef