Pohreb dedka br. Ondreja

Dňa 14. novembra sme sa rozlúčili s p. Františkom Papajom, starým otcom br. Ondreja.

Len mesiac po pohrebe mamky br. Ondreja sme sa opäť zišli v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, aby sme, ako povedal P. Tomáš, hlavný celebrant zádušnej sv. omše, poďakovali Pánu Bohu za dar 90 rokov života človeka, ktorý bol oporou pre svojich blízkych.

Po sv. omši nasledovali pohrebné obrady na cintoríne a spoločný obed v centre mesta. 

Večné odpočinutie ráč mu dať, Pane.

text a foto: br. Martin