Pohreb Danky Gajderusovej

Dnes na poludnie vo veku 53 rokov zomrela p. Danka Gajderusová – mama br. Róberta Gajderusa.

Pohrebná sv. omša bude v stredu 29. novembra – na sviatok Všetkých svätých serafínskeho rádu, o 14.00 hod. v kostole v Ardanovciach (pri Piešťanoch). Následne telo bude pochované na miestnom cintoríne.

Večné odpočinutie ráč jej dať, Pane.