500 r. rozdelenia Cirkvi i rehole

Dvojdňovou konferenciou sme si v Prešove pripomenuli 500. výročie rozdelenia Cirkvi i našej rehole. 

Konferencia začala v stredu 22. novembra vo františkánskom kostole v Prešove sv. omšou. Predsedal jej provinciálny minister františkánov br. František Olbert. Prítomný bol aj kustód minoritov br. Tomáš Lesňák ako aj ďalší bratia františkáni,  minoriti, ako aj početní veriaci. V homílii br. Juraj Mihály OFM konštatoval, že niekdajšie napätia medzi troma vetvami rádu menších bratov - minoritmi, kapucínmi a františkánmi dnes už nebadať, ba naopak tešíme sa z dobrej vzájomnej spolupráce. 

Po sv. omši nasledovala v priestoroch františkánskeho kláštora prednáška Sylvie Urdovej na tému Charakteristiky františkánskej hudobnej kultúry na území Slovenska v čase reformácie. Následne Ľubor Suchý priblížil prestavby katolíckych kostolov v čase reformácie. Br. Tomáš Lesňák OFMConv. predstavil výstavu fotografií  vykopávok v obci Rad, kde boli nájdené telesné pozostatky bratov minoritov, mučeníkov z obdobia reformácie, ako aj výstavu fotografií Jozefa Sedláka zo súčasného života v obci Rad a Brehov, kde žijú tak katolíci ako aj kalvíni. 

Br. Rafael Nevoľník OFM predstavil výstavu svojich fotografií zachytávajúcich súčasný stav 33 kláštorov a kostolov, ktoré patrili do Sečianskej kustódie menších bratov. Z nej sa práve pred 500 r. začala formovať uhorská františkánska Salvatoriánska provincia.

Prvý deň sympózia ukončil koncert Františkánskej schóly.

 

Vo štvrtok odznela na pôde Prešovskej univerzity prednáška Moniky Bizoňovej na tému Príchod menších bratov do Levoče a ich pôsobenie v období ranného novoveku. Po nej nasledovala prednáška Martiny Snakovej: Rekatolizačné snahy minoritov v Prešove. Konferencia bola ukončená ekumenickým sprievodom vedúcim od františkánskeho kostola k Evanjelickému kolégiu.

 

Text a foto: br. Martin