Rytierstvo Nepoškvrnenej v Košiciach

Veriacim v Košiciach sme priniesli Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I.) a výstavou o sv. Maximiliánovi.

V piatok 24. novembra sme s Rytierstvom Nepoškvrnenej navštívili Farnosť sv. rodiny v košickej mestskej časti Furča. Pri večernej svätej omši sa veriacim prihovoril páter Jozef, národný asistent Rytierstva Nepoškvrnenej. Veriacich pozval k nasledovaniu sv. Maximiliána v bezbrehom odovzdaní sa Ježišovej Matke.

Vo farskom kostole na košickej Furči sme otvorili aj putovnú výstavu Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho, ktorá bola vytvorená pred dvoma rokmi pre varšavský parlament. Jej slovenská verzia v súčasnosti putuje po farnostiach a školách našich miest a obcí. V Kostole sv. rodiny v Košiciach ju môžu veriaci uvidieť až do 17. decembra. Sústava sedemnástich panelov, z ktorých pozostáva, podáva základné informácie o zaujímavom príbehu minoritského svätca, priekopníka novej evanjelizácie a patróna hnutia za život.