Kustodiálne duchovné cvičenia

Zvykom nášho rehoľného spoločenstva na Slovensku je každý druhý rok prežívať duchovné cvičenia spoločne. Urobili sme tak aj tohto roku. Témou duchovných cvičení bol „Život a dielo sv. Maximiliána Kolbeho“, keďže prežívame v tomto roku sté výročie založenia Rytierstva Nepoškvrnenej a tiež fatimských zjavení. Našim exercitátorom bol pán Dariusz Żuk-Olszewski, priateľ našej rehole, laický teológ a odborník zameraný na spiritualitu sv. Maximiliána. Už to, že nám rehoľníkom kázal laik je trochu nezvyčajné. Druhým nezvyčajným faktom bolo, že sme sa rozhodli tieto duchovné cvičenia prežiť na ceste, putovaním po miestach spojených so životom sv. Maximiliána.

Najprv sme cestovali do minoritského kláštora v poľskej obci Harmenže. Tento kláštor je postavený hneď za múrmi bývalého koncentračného tábora v Osvienčime, na poliach, kam sa vysypával prach spálených tiel väzňov. Okrem kláštora sme navštívili aj koncentračné tábory známe pod nemeckými menami Auschwitz a Birkenau. Na týchto miestach sme sa zameriavali na posledné roky sv. Maximiliána, ktoré boli vyvrcholením jeho „nabitého“ života.

Naša púť pokračovala na miesto začiatku jeho života, kde sme navštívili dom Kolbových a miesto krstu v Zduňskej Woli. Miestom, kde sme strávili zvyšné dni bol kláštor Niepokalanov. Toto rehoľné mestečko založené bratom Maximiliánom, je epicentrom šírenia úcty k Nepoškvrnenej a je to akoby nová „Porciunkula“. Posledné dni boli zamerané na hnutie Rytierstva Nepoškvrnenej a na spiritualitu brata Maximiliána, ktorá je formou novej evanjelizácie. Okrem prednášok, tieto dni sme prežívali v bratskej atmosfére upevnenej na Kristovi, ktorý k nám prichádzal v spoločnej modlitbe, v eucharistii a dennej adorácii.

Bohu vďaka, za tento milostivý čas!

br. Ján