Nová stránka Rytierstva Nepoškvrnenej

Na sviatok Nepoškvrneného počatia sme spustili novú internetovú stránku Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.).

Na doméne kolbeweb.sk nájdete odteraz základné informácie o hnutí, ktoré sa od roku 1917 rozrástlo z malej skupinky niekoľkých horlivých študentov na celosvetové združenie veriacich laikov, kňazov i rehoľníkov.

Hnutie M.I. dnes spája milióny kresťanov, ktorí sa s rytierskou odvahou podujali žiť svedomito svoje kresťanské povolanie a odovzdali sa do rúk Nepoškvrnenej, aby sa stali jej nástrojmi na obrátenie celého sveta. Každý člen preto evanjelizuje prostredie, v ktorom žije a pracuje, mnohí sa dokonca rozhodujú celý svoj život podriadiť misijnému úsiliu podľa príkladu otca Kolbeho.

Nová stránka informuje o aktivitách a novinkách hnutia M.I. na Slovensku i vo svete, pretože chce ponúknuť inšpirácie a impulzy pre jednotlivcov i skupiny veriacich združených v M.I. u nás, na Slovensku. Je zameraná na apoštolát v rôznych prostrediach, zvlášť v prostredí rodiny, ktorá bola srdcom pastoračnej starostlivosti sv. Maximiliána M. Kolbeho. Členovia hnutia na nej nájdu každý mesiac formačné materiály slúžiace k prehĺbeniu ich duchovného života pomocou osobného štúdia alebo skupinových stretnutí vo farnosti či medzi manželskými pármi. Portál ponúka aj meditácie Božieho slova, informácie z misií a o živote františkánskych spoločenstiev, ako aj články z rôznych zaujímavých, nielen cirkevných oblastí.

Pre hnutie M.I. je charakteristická apoštolská aktivita, pri ktorej sa využívajú komunikačné prostriedky zodpovedajúce modernej dobe. Želáme si, aby sa táto internetová stránka stala užitočným príspevkom k evanjelizácii digitálneho kontinentu.

 

jpg kolbeweb