M.I. Formačný materiál (máj)

m.i. maj miniRytierom Nepoškvrnenej ponúkame formačné materiály na mesiac máj.

Aktuálny úmysel modlitby na tento mesiac ako aj rôzne podnety slúžiace k formácii členov hnutia M.I. nájdete tu...