Tericári a dielo sv. Antona

anton maleFrantiškánski terciári pri kapucínskom kláštore v Bratislave spoznávali sv. Antona Paduánskeho.

Spoločenstvo františkánskych terciárov pri kapucínskom kláštore v Bratislave absolvovalo v mesiacoch apríl a máj pod vedením pátra Jozefa dve formačné stretnutia zamerané na spoznávanie teologického diela sv. Antona Paduánskeho.

 

V prvej prednáške sa poslucháči oboznámili so životnou cestou a s teologickou formáciou svätého učiteľa. Páter Jozef predstavil metódy, ktoré pri výklade Písma používali teológovia na počiatku 13. storočia. Pomocou textov z Antonovho diela poukázal na originalitu jeho prístupu. Druhá prednáška bola zameraná na Antonovu prácu s vedomosťami z oblasti prírodných vied. Páter Jozef hovoril, aké vedecké pramene mal svätec vo svojej dobe k dispozícii a ktoré z nich naozaj použil. Následne ukázal, ako bravúrne s nimi dokázal Anton pracovať pri objasňovaní zmyslu biblických textov. Z diela Antona Paduánskeho sme si vypočuli poučenia o ľudských zmysloch; o štyroch elementoch, z ktorých je zložený svet i človek; o mieste srdca v hrudi človeka a mnohé iné... Na záver nechýbalo pojednanie o večnej vojne medzi slonmi a drakmi.

Sv. Anton Paduánsky bol v reholi menších bratov prvým učiteľom teológie. Úlohou vyučovať bratov ho poveril sám sv. František z Assisi. Slávny kazateľ založil teologické školy v Bologni a Padove. Na sklonku života zanechal bratom Spisy, v ktorých podal rozsiahly výklad nedeľných a sviatočných evanjelií.

terciari