M.I. Formačný materiál (jún)

diakonat minoritiRytierom Nepoškvrnenej ponúkame formačné materiály na mesiac jún.

Aktuálny úmysel modlitby na tento mesiac ako aj rôzne podnety slúžiace k formácii členov hnutia M.I. nájdete tu...