M.I. Formačný materiál (júl)

Rytierom Nepoškvrnenej ponúkame formačné materiály na mesiac júl.

Aktuálny úmysel modlitby na tento mesiac ako aj rôzne podnety slúžiace k formácii členov hnutia M.I. nájdete tu...