Začali sme generálnu kapitulu

V utorok 24. júla podvečer sa začala generálna kapitula nášho rádu. Ide o 201. stretnutie predstavených minoritských spoločenstiev z celého sveta. O tzv. mimoriadnu kapitulu, čiže nie o riadne kapitulné zhromaždenie bratov, ktoré sa koná pravidelne každých šesť rokov, ale o stretnutie bratov, ktoré je zvolané mimo tejto pravidelnosti s nejakým konkrétnym zámerom. Týmto zámerom je tentokrát schválenie nového znenia generálnych konštitúcií rádu, čo sa deje po mnohých rokoch revízie tohto základného dokumentu rehole, ktorého úlohou je preložiť regulu a spôsob života Zakladateľa na život bratov v dnešnom a budúcom svete.

Bratov zhromaždených na kapitule čaká viac než mesiac intenzívnych diskusií a hlasovaní. Je to však aj čas modlitby a bratského stretnutia.

Zvykom v našom ráde je stretávať sa na generálnu kapitulu v rodnom meste sv. Františka - v Assisi, kde naša rehoľa disponuje potrebnými ubytovacími kapacitami na prijatie účastníkov kapituly. Keďže však Assisi je v tomto čase preplnené pútnikmi, bratia sa zišli na inom mieste – v centre Ad Gentes v albánskych vrchoch pri Ríme, ktoré spravujú verbisti. Na kapitulu sa zhromaždilo 125 minoritov. Slovenskú kustódiu na kapitule zastupuje br. Tomáš Lesňák.