Brehov 2018

Pätnásť rodín zo stretiek, ktoré sa schádzajú v Centre pre rodinu v Bratislave – Karlovej Vsi , sa aj počas týchto prázdnin, od 15.-22. júla 2018, zišlo v minoritskom kláštore v Brehove pri Trebišove. Absolvovali dlhú cestu na druhu stranu republiky, aby prežili spoločný prázdninový čas, oddýchli si, aj duchovne sa obnovili. Prvé dni mali rekreačný ráz, od štvrtku skôr ráz duchovných cvičení, v ktorých prítomných sprevádzal páter Tomáš Lesňák. O štyridsať deti sa v čase prednášok starali asi dvadsiati animátori. Okrem duchovného poučenia, odpočinku a zábavy bola možnosť zapojiť do manuálnej práce.

Témou duchovnej obnovy bolo Počúvanie, ktoré na základe podobenstva o rozsievačovi páter Tomáš ukázal ako základný postoj dospelého kresťana.

V sobotu účastníci obnovy navštívili neďaleké mesto Blatný Potok (Sárospatak) v Maďarsku. Tam slúžili eucharistiu v bazilike sv. Alžbety Uhorskej, navštívili mestský hrad a pozreli si predstavenie obrany hradieb v podaní historizujúcich vojenských súborov.

Týždeň v spoločenstve zbehol akosi prirýchlo. Obnovu sme zavŕšili nedeľnou sv. omšou a obedom. „Pán Boh zaplať“ animátorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu tohto podujatia.