Pohreb otca P. Jaroslava Cára

24. septembra si Pán povolal k sebe Jána Cára (68 r.), otca P. Jaroslava.

Pohreb sa konal 26. septembra v Ohradzanoch (okr. Humenné). Hlavným celebrantom a kazateľom pohrebnej sv. omše bol rodák z Ohradzian, emeritný o. abp. Mons. Alojz Tkáč. Pohrebné obrady na cintoríne viedol kustód minoritov na Slovensku br. Tomáš Lesňák.

Večné odpočinutie ráč mu dať, Pane.

Br. Martin