Príďte sa modliť za rodinu

mini kostolMinoriti v Karlovej Vsi pozývajú k modlitbe za rodinu..

Bratia minoriti pôsobiaci v Bratislave pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na svätú omšu spojenú s modlitbou za rodinu a s obradom požehnania rodín, ktorá sa uskutoční v piatok 26. októbra o 18.00 hod. v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi. Na sv. omši zaznie katechéza s názvom Stvorení pre radosť. Po jej skončení vystúpia so svojím svedectvom o manželskej láske manželia Pia a Michal Krucinovci. Všetci sú pozvaní na záverečné agapé.

Deti sa môžu zapojiť do súťaže: ak na sv. omšu prinesú výkres znázorňujúci ich rodinu a kostol, môžu vyhrať krásnu obrázkovú Bibliu.