Duchovná obnova chlapov 2018

Niečo ponad dvadsať chlapov 33 plus sa z Bratislavy v piatok popoludní 12. septembra 2018 vydalo na trojdňovú duchovnú obnovu do Lúčok pri Kremnici. V priestoroch Kresťanského centra pre nepočujúcich nás milo prijal vedúci centra kňaz Robert Colotka a dve sestry, ktoré nám varili. Eucharistie sme slávili v blízkom gotickom kostolíku. Prednášky mal páter Tomáš, ktorý prišiel s nami z Bratislavy. Téma, ktorej sme sa venovali, sa týkala otcovskej identity a výchovy. Silnou bola skúsenosť Božieho slova, ktoré sa nám prihováralo svojim jedinečný spôsobom. Do našich domovov sme sa rozišli v nedeľu po obede. Vďaka Bohu a manželkám, že nám umožnili tento čas na našu vnútornú obnovu.

foto: Emil M.