Stretnutie predstavených v Brne

Tohtoročným miestom stretnutia minoritských predstavených východnej Európy – FEMO bolo Brno v Českej republike. Predstavení z Česka, Bulharska, Poľska, Ukrajiny, Bieloruska, Kazachstanu, Uzbekistanu a Slovenska sa zišli v pondelok 22. októbra. Ich stretnutie malo predovšetkým pracovný charakter, zhodnotili výsledky generálnej kapituly, ktorá sa konala v lete tr. v Taliansku, vykonali viaceré rozhodnutia týkajúce sa spoločných iniciatív na najbližšie roky, a to hlavne v oblasti permanentnej formácie. V rámci prípravy na riadnu generálnu kapitulu v nasledujúcom roku, zaplánovali tiež ďalšie spoločné jednanie, ktoré sa uskutoční na jar v Poľsku. Predstavení si v stredu vykonali púť na Velehrad a stretnutie ukončili vo štvrtok 25. októbra.