Novéna k Nepoškvrnenej

mini novenaNovénu k Nepoškvrnenej v Karlovej Vsi slávime od 29. novembra do 8. decembra. 

Rehoľa minoritov sa vo veľkej miere pričinila o to, že náuka o nepoškvrnenom počatí Panny Márie bola vyhlásená za dogmu katolíckej viery. Dnes sa minoriti usilujú šíriť medzi veriacimi úctu k Nepoškvrnenej. V bratislavskej Karlovej Vsi preto slávime deväťdňovú novénu, ktorá je duchovnou prípravou na slávnosť Nepoškvrneného počatia.

1. deň.

Prvým hosťom a slávnostným kazateľom bol Aurel Halajčík, farár košickej miestnej časti Furča. Počas otváracej sv. omše spieval spevácky zbor Tempus. Veriaci si v deň sviatku Všetkých svätých františkánskeho rádu mohli uctiť relikvie františkánskych svätcov. Mnohých upútala aj nová séria ikon, ktoré pre bratislavskú farnosť spravovanú minoritmi napísal známy ikonopisec Ladislav Németh. Bratia minoriti z bratislavskej komunity si tak, ako každý rok, obnovili v prvý deň novény svoje rehoľné sľuby.

2. deň

Druhý deň novény patril rodinám. Počas sv. omše pre rodiny sa nám prihovoril páter Michal Nižňanský, pavlínsky mních pôsobiaci v Šaštíne. Liturgiu sprevádzal svojím spevom manželský pár Lishakovcov. Ako obetný dar sme priniesli obálky s prosbou o modlitbu. Každá rodina, ktorá sa zapojila do tejto akcie, si vybrala inú rodinu, na ktorú bude v modlitbách myslieť počas adventného obdobia. Po sv. omši sme sa modlili o uzdravenie a požehnanie rodín. Celú slávnosť sme ukončili spoločným agapé.

3. deň

V sobotu večer sme vstúpili do adventného obdobia. V liturgii počúvame texty prorokov, ktorí predpovedajú spásu Božieho ľudu. O Márii, Kráľovnej prorokov a tej, v ktorej sa proroctvá stali skutočnosťou, hovoril slávnostný kazateľ, dp. Radovan Rajčák, kaplán z Podunajských Biskupíc.

4. deň

V nedeľu večer sa nám pri slávnostnej novéne prihovoril vdp. Marián Meňuš, farár zo Štefanova. Pricestoval k nám spolu s nikoľkými farníkmi. Témou jeho kázne bolo: Mária, Kráľovná pokoja.

5. deň

Piaty deň novény patril Márii, Kráľovnej vzatej do neba. Otec Martin Kakalej, kňaz spišskej diecézy, hovoril o duchovnej túžbe vystúpiť do Božieho chrámu a prebývať v Božej blízkosti. Mária je modelom človeka, ktorý prijíma Božie pozvanie k večnému životu v Božom stánku. Kazateľ pozval veriacich vypočuť si pieseň, ktorú nájdeme tu...

6. deň

V utorok večer nás navštívil brat Oskar Jozef Vaľko, dominikán pôsobiaci na bratislavskej Kalvárii. Bol slávnostným kazateľom šiesteho dňa Novény k Nepoškvrnenej. Pannu Máriu Máriu predstavil ako Kráľovnú patriarchov.

7. deň

V stredu medzi nás zavítal misionár milosrdenstva, kapucínsky kňaz Damián Szulowski. V slávnostnej kázni Pannu Máriu predstavil ako Kráľovnú vyznávačov.

8. deň

Na 8. deň novény k nám pricestoval kazateľ z Čiech. Minorita vladimír František Hubálovský kedysi študoval v Bratislave. Rehoľnú formáciu absolvoval v kláštore v Karlovej Vsi. Jeho kázeň bola o Márii, Kráľovnej rodiny. Na záver sv. omše nás prekvapil sv. Mikuláš. Po jej skončení eucharistické spoločenstvo pokračovalo pohostením - agapé.

9. deň

Posledný prípravný deň pred sviatkom Nepoškvrnenej patril Márii, Kráľovnej panien. Božie slovo v Kostole sv. Františka ohlasoval emeritný rektor Katolíckej univerzity, Mons. Jozef Jarab. Vo svojej homílii hovoril o cnosti čistoty, o čistote partnerskej i rodičovskej lásky.

Fotografie z novény tu...

 

PROGRAM NOVÉNY

Štvrtok 29. novembra o 18.00 hod. Kráľovná všetkých svätých (Aurel Halajčík)
Piatok 30. novembra o 18.00 hod. Kráľovná apoštolov (Michal Nižnanský OSPPE)
Sobota 1. decembra o 18.00 hod. Kráľovná prorokov (Radovan Rajčák)
Nedeľa 2. decembra o 18.00 hod. Kráľovná pokoja (Marián Meňuš)
Pondelok 3. decembra o 18.00 hod. Kráľovná nanebovzatá (Martin Kakalej)
Utorok 4. decembra o 18.00 hod. Kráľovná patriarchov (Oskar Jozef Vaľko OP)
Streda 5. decembra o 18.00 hod. Kráľovná vyznávačov (Damián Szulowski OFMCap.)
Štvrtok 6. decembra o 18.00 hod. Kráľovná rodiny (Vladimír František Hubálovský OFMConv.)
Piatok 7. decembra o 18.00 hod. Kráľovná panien (Mons. Jozef Jarab)
Sobota 8. decembra o 18.00 hod. Pontifikálna svätá omša (Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup)