Máme nové konštitúcie

Na sviatok Všetkých svätých františkánského rádu 2018, a teda v 795. výročie potvrdenia reguly sv. Františka, Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života definitívne schválila nové znenie Konštitúcií nášho rádu, po regule sv. Františka najzávažnejšieho dokumentu pre našu rehoľné spoločenstvo. Po deviatich rokoch bol tak úspešne ukončený proces revízie tohto dokumentu, ktorý vyvrcholil hlasovaniami mimoriadnej generálnej kapituly v lete tohto roku.

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kráľovnej nášho rádu, generálny predstavený brat Marco Tasca, oznámil túto skutočnosť a zverejnil text nových Konštitúcií. Zároveň rozhodol, že vojdu do platnosti 2. februára 2019, na sviatok Obetovanie Pána a v deň Zasväteného Života. Bohu vďaka!

05