Košice: Fenomén mučeníctva

V utorok 15. januára 2019 sa v Košiciach konala konferencia o fenoméne mučeníctva pri príležitosti 400. výročia smrti troch košických mučeníkov.

Program začal eucharistiou v bývalom jezuitskom kostole na košickom hlavnom námestí. V homílii o. bp. Marek Forgáč pripomenul, že mučeníci odpovedali na krutosť moci láskou, úctou a vernosťou. V súvislosti s fenoménom mučeníctva sa tiež vyjadril, že je duchovným potenciálom východnej Európy.

V závere sv. omše o. arcibiskup Bernard Bober symbolicky pridal k misijnému krížu, ktorý v týchto dňoch navštívil Košice, relikviu bl. Anny Kolesárovej. Misijný kríž bol v Košiciach v rámci prípravy na eucharistický kongres, ktorý sa má v roku 2020 konať v Budapešti. Z Košíc misijný kríž putoval do farnosti Rad, kde ho privítali veriaci v stredu večer.

Program pokračoval vedeckou konferenciou vo veľkej aule teologickej fakulty v Košiciach. So svojimi príspevkami vystúpili o. bp. Viliam Judák, prof. Peter Zubko a iní. Prvá časť príspevkov bola venovaná Sv. košickým mučeníkom. Druhá časť bola rozšírením pohľadu o ďalšie historické postavy. Napr. Doc. Peter Sedlák hovoril o mučeníkoch z františkánskych rádov. Postave mučeníka Štefana Iglódiho sa venoval vdp. Rolland Böör, ktorý poukázal na to, že tento mladý minoritský novic odhodlane hľadal pravdu a realizoval svoje povolanie napriek nepriazni okolia, a tým nám ho Pán Boh zjavuje ako vzor pre dnešné pokolenie mladých, ktorí svoje životné rozhodnutia robia v podobnej dobe relativizácie pravdy a odmietania celoživotných rozhodnutí.

Konferencia bola zavŕšená pomenovaním veľkej auly teologickej fakulty menom Troch košických mučeníkov a obedom.

foto: tl, J. Fabian