Výročie v Slovenskom kolégiu v Ríme

V kaplnke Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa v nedeľu 10. februára o 16.30 konala slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku patrónov kolégia. Liturgii predsedal páter Lucián Mária Bogucki OFMConv., rektor Kolégia penitenciárov Baziliky sv. Petra, ktorý je špirituálom pápežského slovenského kolégia. 

Koncelebrovali rektor kolégia Dr. Pavol Zvara spolu s desiatkami diecéznych i rehoľných kňazov, členmi kolégia a zástupcami ďalších pápežských kolégií v Ríme. Spolu s veľvyslancami Slovenskej republiky pri Svätej stolici a pri Talianskej republike Marekom Lisánskym a Jánom Šothom bol na slávnosti prítomný kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a spoluzakladateľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
 
Sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa v univerzálnej Cirkvi slávi 14. februára, v deň smrti sv. Konštantína Cyrila, má tento rok mimoriadny charakter. Okrúhle 1150. výročie Cyrilovho narodenia sa pre nebo si pripomína Cirkev sláveniami v Ríme i na Slovensku. Hlavná slávnosť v Ríme vo štvrtok 14. februára o 18.30 spojí pri oltári baziliky sv. Klementa viaceré slovanské národy, ktoré sa hlásia k duchovnému odkazu sv. Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom bude arcibiskup Záhrebu kard. Josip Bozanić.
 
Vypočuť alebo prečítať si homíliu pátra Luciána možete na stránke Vatikánskeho rozhlasu.