Návšteva generálneho postulátora

V nedeľu 11. marca zavítal na Slovensko nový generálny postulátor nášho rádu brat Damian George Partascu. Hlavným cieľom jeho návštevy bolo stretnutie s bratmi z regiónu východnej Európy, ktorí sa venujú dejinám a významným osobnostiam z dejín nášho rádu. Bratia z Ruska, Litvy, Poľska, Maďarska, Česka, Ukrajiny a Slovenska sa zišli do minoritského kláštora v Brehove, ale počas štyroch dní navštívili aj Trebišov, Rad a Miškovec.

Generálny postulátor má na starosti v našom ráde prebiehajúce kauzy blahorečenia alebo svätorečenia. Sídli v Ríme a zastupuje generálneho predstaveného na jednaniach s vatikánskou kongregáciou v týchto záležitostiach. V prvý deň brat postulátor predstavil projekt "Naši otcovia vo viere", ktorý chce v horizonte najbližšieho desaťročia vytvoriť databázu najvýznamnejších osobností novodobých minoritských dejín z celého sveta. V nasledujúci deň sa všetci bratia zúčastnili na konferencii o Odkaze brata Štefana Iglógyho, ktorá sa konala v Trebišove. Konferenciu predchádzala slávnostná sv. omša za účastí kňazov zemplínskych dekanátov pod vedením otca arcibiskupa Bernarda Bobera. V prednáškach, ktoré odzneli v zrkadlovej sieni Zemplínskeho múzea bola priblížená doba, osobnosť brata Štefana, ako aj výsledky archeologického a lekárskeho výskumu jeho pozostatkov. Okrem toho, brat Jozef Sukeník hovoril o výsledkoch a výzvach archívneho výskumu. Svoj príspevok mal aj brat Damian Patrascu, ktorý naznačil zásady šírenia úcty k tomuto svedkovi viery. Ako v závere vyjadril otec arcibiskup, konferencia bola určitým zhrnutím desaťročia prác, ktoré začali nečakaným objavom tiel zavraždených minoritov v obci Rad.

Vzácnymi hosťami tohto dňa boli aj dvaja ukrajinskí biskupi: Antal Majnek OFM z Mukačevskej diecézy a minorita Eduard Kava, pomocný biskup ľvovskej diecézy, ktorí s nami zotrvali počas celého tohto dňa.

Tretí deň bratia navštívili miesto nájdenia pozostatkov našich bratov umučených za vieru v obci Rad. Po krásnej eucharistii sa konala obhliadka archeologického areálu a milé pohostenie na fare. Popoludní bratia odcestovali do Miškovca, kde sa konalo premietanie nového filmu o Božom služobníkovi bratovi Didákovi Kelemenovi a spoločná modlitba pri jeho hrobke.

Posledný deň brat Damián využil na prednášku na tému „povesti svätosti“ a na diskusiu, ktorá sa predlžila až do obedu.